Rose

Kerneværdier

 • Åbenhed: Tryghed, nærhed, dialog, rum til at turde undre sig, fremmer forståelsen og styrker samarbejdet.

 • Gensidig respekt: Den enkelte sættes i centrum, fokus på værdier, anstændighed, ærlighed, troværdighed, lytte og give rum, velforberedt.

 • Ansvarlighed: Forpligtelse, at ville påtage sig selvstændigt ansvar, selvledelse, sikker drift, skabe helhed og sammenhæng.

 • Engagement: Drivkraft, udvikling, dynamik, involvering, effektivitet, trivsel og arbejdsglæde.

 • Udviklingsparathed: Faglig og personlig vækst, dynamik, bevægelse, aktivitet, respekt for forskellighed, grobund for udvikling.

Åbenhed 

Er et vigtigt nøgleord, som på Rosenholm afspejler sig ved:

 • at vi vægter en åben, demokratisk dialog.

 • at vi udviser åbenhed i samarbejdet.

 • at vi deler relevant viden og information.

 • at vi gennem åbenhed skaber rammer for faglig udvikling.

 • tryghed og nærvær i et styrkende samarbejde, hvor der er plads til undring og refleksion.

 • åbenheden afspejler sig ved måden vi tænker, samtaler og arbejder på, for at styrke dialog og refleksion.

Gensidig respekt

 Er et vigtigt nøgleord, som på Rosenholm afspejler sig ved: 

 • at vi tager afsæt i den enkeltes baggrund og opfattelse af livskvalitet.

 • at vi gennem åbenhed, samarbejde og plads til forskellighed, ønsker at skabe en kultur med fokus på værdier.

 • at vi vægter forskelligheden i fællesskabet og herigennem skaber dynamik og udvikling.

 • at vi i mødet med et andet menneske, vægter at møde det, hvor det er.

 • at både hjerte og hjerne er med, og at der er fokus på den enkelte og de menneskelige værdier, for herigennem at fremme livskvalitet, trivsel og arbejdsglæde.

Ansvarlighed

Er et vigtigt nøgleord, som på Rosenholm afspejler sig ved: 

 • at solidaritet og sammenhold medfører helhed og sammenhæng i tilbudene.

 • at beslutningerne træffes der, hvor opgaverne er udlagt.

 • at vi stiller krav til os selv og hinanden.

 • at vi er engagerede og udviklingsparate både fagligt og personligt.

 • at vi vægter en banebrydende og handlekraftig udvikling.