værdigrundlag2

Værdigrundlag:

På Rosenholm arbejder vi ud fra Herning Kommunes fælles overordnede værdigrundlag; et værdigrundlag, som understøtter de politiske og organisatoriske mål i Herning Kommune.

Nøgleordene i Herning Kommunes værdigrundlag er:

  • Udfoldelsesfrihed
  • Økonomisk sans
  • Professionalisme
  • God dømmekraft

Rosenholm blev bygget i 2007 og var en sammenlægning af Enghuset i Herning og Lynghuset i Aulum samt en udvidelse med fire pladser. I 2012 blev yderligere 12 pladser bygget til og i 2013 kom Dagcentret Kridthuset til med 16 pladser. For os gav det god mening og sammenhæng at inddrage nye værdiord sammen med de overordnede værdiord i Herning Kommune, fordi det giver et bredere helhedsbillede af os. Via en arbejdsproces og i tæt samarbejde med alle ansatte, har vi gennem refleksion taget nye værdiord til os.  

Nøgleordene i Rosenholms værdigrundlag er:

  • Åbenhed
  • Gensidig respekt
  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Udviklingsparathed