Vision

Vision / Målsætning:

Rosenholm skal være et hjem, hvor trivsel og den enkelte beboers opfattelse af livskvalitet er i centrum. Et rummeligt hus, hvor der er et traditionsrigt miljø med plads til forskellighed. Beboerne skal have mulighed for at bruge deres kompetencer i et miljø, hvor hver enkelt bliver set og hørt, og får mulighed for indflydelse gennem inddragelse. Respekt for den enkelte beboers behov og ønsker er nøgleord under hensyntagen til de øvrige beboere.

Rosenholm skal være en arbejdsplads, hvor engagement og arbejdsglæde er en drivkraft. Vi arbejder ud fra et højt fagligt niveau, hvor der er tid til etisk refleksion og fordybelse i den daglige pædagogiske praksis, såvel som i projekter, kurser og videreuddannelse.

Vi vægter et godt og åbent personalesamarbejde med plads til forskellighed. Der skal være opbakning og åben dialog mellem ledelses- og personalegruppen. Ledelsen ved, hvad der rører sig i huset og er synlig omkring ansvarsfordeling.

Rosenholm skal være et trygt hjem, hvor der er en god atmosfære. Et sted, hvor pårørende og netværk medinddrages og føler sig velkomne.