Faglig reference ramme:

Rosenholm skal være en arbejdsplads, hvor åbenhed, dialog og kommunikation er fundamentet for fagligheden.

Vi vægter et hus, hvor dagene præges af engagement, gensidig respekt, empati og etisk refleksion.

Vi vil synliggøre og udvikle vores faglighed gennem fordybelse, dokumentation, kurser og videreuddannelse. Endvidere vil vi arbejde målrettet på at gøre brug af såvel intern som ekstern viden.

Rosenholm skal være en arbejdsplads med et godt og åbent personalesamarbejde, hvor der er plads til forskellighed, spontanitet, humor og nytænkning. Der skal være opbakning og åben dialog mellem ledelses- og personalegruppen. Ledelsen ved, hvad der rører sig i huset og er synlig omkring ansvarsfordeling.

Rosenholm skal være en arbejdsplads med en god atmosfære, hvor samarbejde mellem pårørende, netværk og dagtilbud skaber sammenhæng.

Tværfagligt samarbejde:

Kerneopgaven på Rosenholm er arbejdet med voksne borgere, som er udviklingshæmmede. Dette mødes vi omkring i vores faglige, pædagogiske fundament og vores fællesskab på tværs af faggrænser. Derfor er tværfagligt samarbejde et vigtigt omdrejningspunkt på Rosenholm.

Pædagogisk fundament:

På Rosenholm arbejdes i dagligdagen løbende med, at udvikle og implementere overordnede kompetenceområder. De enkelte team udarbejdede på kompetencedage i efteråret 2013 teamets egne fixpunkter, med udgangspunkt i de udmeldte kompetenceområder. Dette som et arbejdsredskab til, at implementere kompetencerne i det daglige arbejde. Der er løbende fokus på at fastholde og videreudvikle Rosenholms overordnede kompetenceområder, som er:

 • Anerkendende pædagogik
  Anerkendende pædagogik - Den anerkendende tilgang handler om at se på det, som virker og lade sig inspirere af det. Anerkendelse bidrager til at skabe en kultur, hvor vi har fokus på individuelle styrker, ressourcer og kvaliteter. Dvs. det er i orden at være, som man er. Det betyder ikke, at alt automatisk bliver anerkendt. Der må være grænser for, hvad der kan anerkendes, for at ægte anerkendelse bliver muligt. Men man får et positivt medspil.
 • Neuropædagogik
  På Rosenholm benytter vi  neuropædagogikken og iaggttagelser til at afdække borgerens stærke og svage sider, samt den enkeltes udviklingspotentiale på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. I dagligdagen anvendes denne viden til at give borgeren mulighed for at udvikle og trække på sine stærke sider, mens der kompenseres på de svage. Dette for at opnå så høj en grad af selvhjulpenhed og indflydelse i eget liv, som muligt, og en god oplevelse af, at ting lykkes - at blive anerkendt.
   
 • Tegn til Tale
  Kommunikation er udgangspunktet for fælles samspil. Vi mener alle har ret til at blive hørt og forstået på deres "sprog". Derfor vægter vi kommunikation højt. Da borgerne har forskellige udtryksformer, benytter vi flere metoder for at give og styrke den enkeltes "sprog". Metoden kan således være anvendelse af "Det talte sprog" - kropssprog - mimik - Tegn til Tale - billeder - pictogrammer - Bliss systemet mm. På Rosenholm har vi også taget hul på at anvende IT teknologien i form af talemaskiner, computere og iPads for herigennem at højne borgernes muligheder for at kommunikere. Vi anvender fortrinsvis programmer som Skype og Programsnedkeren. 
   
 • EKJ
  Elektronisk Klient Journal, som danner grundlag for dokumentation og tværfagligt samarbejde omkring den enkelte beboer/bruger.