Støtte- og Vennekredsen ved Rosenholm.

 Den nye bestyrelse er valgt 27. marts 2018 og ser således ud:

Helle Libergreen

Helle Libergreen/ pårørenderepræsentant og formand.

Claus Kølbæk Claus Kølbæk/ pårørenderepræsentant og kasserer.
Niels Møller  Niels Møller/ Pårørenderepresentant og sekretær.

I samarbejde med Rosenholms personale, er Støtte- og Vennekredsen med til at skabe optimale forhold for beboerne på Rosenholm.

Vi mødes 2 gange om året, hvor vi lytter til ønsker fra beboerne, afsøger fonde og planlægger julefest, og hvor vi bliver informeret om det, der sker på Rosenholm og om, hvilke aktiviteter og arrangementer, der sker i afdelingerne.

Generalforsamling.

Hvert år i marts måned afholder bestyrelsen i Støtteforeningen generalforsamling for medlemmerne. 

Faste punkter på generalforsamlingen er:

  • Årsberetning ved formanden

  • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse ved kassereren

  • Samt valg af bestyrelsesmedlemmer. Derudover har der været forskellige oplæg eller videoer fra forskellige arrangementer på Rosenholm.

Indlæg på tidligere generalforsamlinger:
2008: Video fra julefesten 2007

2009: Oplæg v. konsulent i LEV om pensionsordninger og forsikringer.

2010: Billedkunstner fortalte om sit arbejde med beboerne på Rosenholm, og en nye ide, hvor kunstholdet arbejdede med det smukkeste ”Udendørs-kunst-lys-maleri”. Der blev vist video fra undervisningen.

2011: Socialpædagog, SLD og sorgterapeut fortalte om udviklingshæmmede og sorg.

2012: Video fra sommerfesten 2010.

2013: Teamlederen på Rosenholms nye dagcenter ”Kridthuset” fortalte om dagligdagen på centeret, om aktiviteter og kreativiteter, efterfulgt af en rundvisning.

2014: Oplæg v. tilsynsførende i Herning Kommune om værgemål, hvilke rettigheder og pligter værger har, hvornår søges værgemål, hvem kan søge og hvordan udfærdiges værgemålsansøgning mm.

2015: Oplæg v. medarbejdere i frivilligholdet på Solglimt, Vildbjerg, om frivillige.

2016: Oplæg v. medarbejdere Kridthuset, om brugen af Ipad, App´s, QR-koder, "Det levende gulv" og hermed forbundne kommunikationsmuligheder. 

2017: Gennemgang af Rosenholms hjemmeside, brugen og indholdet. Video om årets gang på Rosenholm.

2018: Introduktion til ”en hjælpende hånd på Rosenholm v. Susanne Kjeldsen og Helle Libergreen.


Til generalforsamlingen kan købes øl, vand og kaffe med hjemmebag til rimelige priser. 
Overskuddet herfra går også til foreningens arbejde.

 

Aktiviteter:

Derudover søger vi forskellige fonde, og har i løbet af det sidste år modtaget penge fra Svend og Ketty Duesholm Fond.

Personalet kommer med ønsker til, hvad pengene skal bruges til, og aftalen er at foreningens penge skal bruges til aktiviteter og oplevelser for alle beboerne.

Formålet med foreningens arbejde er netop at være med til at skabe en indholdsrig tilværelse for beboerne, således at de får så aktivt et liv som muligt.

Derfor er det vigtigt, at rigtig mange støtter op om foreningens arbejde, og bl.a. igennem kontingentet (fra 200 kr. pr. år pr. husstand) og donationer kan vi være med til at give vores handicappede et værdigt liv. Specielt i disse tider hvor samfundsudviklingen betyder, at det bliver vanskeligere at give de handicappede et værdigt liv, fordi de er så afhængige af, at der f.eks. er penge og personale nok.

Ikke kun pårørende, men alle der har lyst, kan blive medlem af foreningen. Så har du lyst til at bidrage med dit medlemskab, er du hjertelig velkommen til at indbetale eller overføre til foreningens konto eller med MobilePay.

Bank:
Nordea Herning
Reg Nr: 2570
Konto: 4394165471

MobilePay:
Nummer: 26169


Med venlig hilsen

Helle Libergreen, formand

på vegne af bestyrelsen for Støtte- og Vennekredsen ved Rosenholm