skjern-aa

Åbo

Velkommen til Rosenholms Team Åbo, et nyt team-/bosted i Rosenholm, der har fået nye beboere og personale i november 2012. Åbo har plads til 12 beboere, der bor i egen lejlighed. Om dagen er beboerne på arbejde og ellers nyder de livet på Åbo. Afdelingen er indrettet med hjemlige omgivelser og hyggelige rammer.

Målsætning.

Beboere:

For beboerne vægter vi:
- At skabe et hjem hvor der er rummelighed og plads til alle og den enkelte.
- Dagens og årets mærkedage, så som fødselsdage, fastelavn, Påske, Jul og nytår.
- Medbestemmelse i den udstrækning, de formår.
- Struktur og forudsigelighed i hverdagen.
- En hverdag med indhold – hvad er vigtigt for dem – hvad kan de lide.
- Delagtiggørelse i daglige gøremål i det omfang, de kan rumme.
- Deres relationer til netværket. 

Se billeder fra Åbo, kræver at man er oprettet som bruger (klik på billedet)   

Personalet:

For personalet vægter vi:
Åbo vægter en kultur hvor der udvises gensidig respekt personalet imellem. Vi ønsker at gøre brug af hinandens tværfaglige kompetencer og erfaringsgrundlag i det daglige arbejde.

Vi vil i personalegruppen have fokus på:
- Åbenhed
- Loyalitet
- Samarbejde
- Humor
- Tryghed
- Respekt
- Ansvarlighed
- Etisk refleksion

På Åbo vil vi give plads til at undre og ytre os. Vi ønsker at fordybe os via kurser og videreuddannelse, for derigennem at få forskellige værktøjer til at reflektere og agere professionelt.

 

Pårørende:

For pårørende vægter vi:
- De pårørendes viden.
- Åbenhed & ærlighed.
- Åben dialog.
- Pårørende skal føle sig, og være velkomne.
- Loyalitet over for de pårørende.
- Respekt over for de pårørende og deres baggrund.
- Information om Rosenholms udfordringer.
- Åbos traditioner.