Kridthuset

Velkommen til Rosenholms Team Kridthuset, som er et nybygget dagcenter, der har fået nye brugere og personale. Kridthuset er indviet i Juli 2013. Læs artiklen fra indvielsen, bragt i Herning Folkeblad fredag, den 5. juli 2013 klik her

Tænk, hvor er man heldig når man er i Kridthuset hver dag:
Kridthuse var almindelige i 1600-1700-tallet; mange gik rundt med sådan ét i lommen. Et kridthus er en cylindrisk metalbeholder, der ved en skillevæg i midten er delt i to rum med hvert sit låg. Det ene rum var beregnet til opbevaring af kridt til regnskabsføring på en tavle, og i det andet rum kunne man have småpenge. I kridthuset kunne man også opbevare små genstande, der erindrede en om personer, som betød noget for en, og som man gerne ville gøre noget for. Derfor var det godt for en person at være repræsenteret ved ting i andre folks kridthuse. Deraf kommer det, at udtrykket være i kridthuset hos nogen betyder ’være vellidt og afholdt af nogen så man kan forvente at blive behandlet med særlig velvilje af vedkommende’ (Den Danske Ordbog).

Kridthuset er et aktivitets- og samværstilbud, som ønsker at skabe en meningsfuld hverdag for brugerne. Den meningsfulde hverdag bliver sammensat efter individuelle ønsker, behov og kompetencer. Kridthuset har fokus på at skabe et trygt miljø, som vægter brugerens trivsel og udvikling højt. Vi arbejder bl.a. ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi møder det enkelte menneske med respekt for det menneske, det er, og derigennem styrker selvværdet. 

Kridthuset er et sted, hvor vi vægter at hverdagen skal være præget af en god stemning, positivt samvær og livsglæde. Kridthuset har forskellige faggrupper ansat, fortrinsvist pædagoger, foruden ergoterapeuter og pædagogmedhjælper, og den høje faglighed prioriteres højt. Hele personalegruppen har taget efteruddannelse, bl.a. i neuropædagogik. Vi har fokus på en tydelig ommunikation og anvender i dagligdagen verbal og non-verbal kommunikation og Tegn til Tale. 

Aktiviteterne i Kridthuset tager udgangspunkt i sundhedsfremme, sanse udfoldelse, ude liv og IT, sang & musik, samt bevægelse. Det tilstræbes, at alle brugere er ude dagligt; bl.a. i form af busture ud til naturområder, arbejde i haven, bål, gåture ved søen og cykelture. Dagligt kører Kridthusets bus ud i det blå, for på denne måde at skabe muligheder for, at brugerne kan opleve naturens planter, dyr mm. på tæt hold. Snoezel-rummet bliver anvendt hver dag, således at brugerne herigennem bl.a. får styrket deres kropsbevidsthed og sanseintegration. I det daglige bliver IT inddraget i det pædagogiske arbejde. Det sker ved brug af IPad, computer, Fit-light, storskærm og ”Det levende gulv”. I haveprojektet er der opsat QR-koder, som en del af IT-værkstedet. Sang & musik er en del af hverdagen i Kridthuset, hvor vi dagligt har morgensang. I løbet af ugen er der planlagt små kreative aktiviteter, såsom at male og klippe klistre. En gang i ugen er der kreativ værksted, hvor der arbejdes med større projekter. Brugerne deltager dagligt i madlavning. Der laves frokost og bages. Hertil kommer tilberedning af mad fra naturen, hvor der bl.a. fremstilles grød og saft. 

Som en del af den sundhedsfremmende tankegang, bliver der dagligt lavet frokost i Kridthuset med fokus på sundt mad, trække naturen og produkter fra haven med ind i madlavningen, som brugerne deltager aktivt i fremstilling af. 

Der er etableret en udegruppe ”Skovhuset” for 4 – 5 brugere, som har base i lejede lokaler i Ørre. Fælles for brugerne i Skovhuset er, at de har svært ved at indgå i en større gruppe, og har gavn af et mere struktureret og forudsigeligt tilbud. Denne gruppe kører ud til deres base dagligt og har bus til rådighed hele dagen, som bruges til aktiviteter uden for basen, som svømme tilbud, bibliotek tur, mm.