soe2

Søbo/Målsætning

Beboere:

Søbo er et hjem, hvor humor og rummelighed vægtes højt, hvor traditioner skaber historie og glæde, og hvor der er plads til familie og venner.

Vi ønsker at skabe en forudsigelig hverdag, hvor tryghed og omsorg er essensen.

På Søbo vægtes livskvalitet højt. Vi vil skabe en meningsfuld hverdag, hvor hver enkelt beboers udviklingstrin og interesser er i centrum. Vi tilstræber at hjælpe beboerne til både fysik og mental sundhed.

I Søbo lægger vi vægt på kommunikation og har fokus på hver enkelt beboers kommunikationsniveau, så alle har mulighed for at blive set, hørt og forstået og herved få større indflydelse på eget liv.

I Søbo sætter vi hver enkelt beboers behov i centrum. Det er vigtigt, at vi respekterer deres valg og at de ved, de kan stole på os. Vi guider beboerne til selvstændighed ud fra de kompetencer, de har, så de


får indflydelse på deres hverdag.Se billeder af beboerne på Søbo (klik på billedet)  personale

Personale:

Søbo har en kultur med plads til forskellighed og undren; en kultur hvor alle har mulighed for at blive set og hørt. Søbo indbyder til et hyggeligt, kollegialt arbejdsmiljø, hvor humor og socialt sammenhold har høj prioritet.

Støtte, kollegial omsorg og en god omgangstone, giver arbejdsglæde i vores team og er bærende for en høj moral.

I Søbo lægger vi vægt på, at der på teammøder og med ledelsen er plads til debat om det samfundsnære på vores område samt brugen af relevante litterære artikler og bøger.

Vi vil igennem fordybelse, kurser og videreuddannelse få drivkraft og værktøjer til at reflektere og agere professionelt i det pædagogiske arbejde. Vi har fokus på at udnytte fælles og tværfaglige ressourcer til fortsat sparring og udvikling.

Ros, konstruktiv kritik og spændende arbejdsopgaver giver et engageret og fleksibelt personale, der føler sig hjemme i Søbo.

Pårørende/ netværk/ dagtilbud:

Søbo ønsker at skabe et hjem, hvor pårørende føler sig hjemme og velkomne. Vi vægter en glad og humoristisk atmosfære med en direkte og åben dialog.

I Søbo tilstræbes, at de pårørende medinddrages i beboernes liv. Vi ønsker at fejre højtider, mærkedage og lignende samt fastholde fællesskabte traditioner.

Søbo ønsker at hjælpe beboerne til at bibeholde relationer både i og udenfor Søbo, ligesom vi vægter at give beboerne rum og mulighed for at vedligeholde og skabe nye venskaber.

I Søbo tilstræbes at hjælpe beboerne til at få opfyldt ønsker og dyrke særlige interesser samt gives plads og rum til aktiviteter.

Søbo ønsker at medinddrage beboernes netværk, så der skabes tryghed om deres hele liv. Vi vægter et åbent og ligeværdigt samarbejde med beboernes dagtilbud og øvrige eksterne samarbejdspartnere. Igennem dialog, daglig kontakt og møder, vil vi arbejde på at fastholde og videreudvikle en gensidig respekt og forståelse for de forskellige kulturer, som dag- og døgntilbud repræsenterer.